Acceptarea acordului de utilizare

Site-ul, serviciile şi conţinutul universalmall.ro vă sunt oferite condiţionat de acceptarea dvs. fără nici o modificare a condiţiilor din prezentul acord. Daca nu acceptaţi termenii şi condiţiile din acest document, nu folosiţi site-ul universalmall.ro şi serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea site-ului, acceptaţi să respectaţi "Termenii şi Condiţiile" noastre. Acest document poate fi revizuit oricând, prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitaţi această pagină periodic pentru a citi "Termeni şi Condiţii", deoarece folosirea în continuare a serviciilor site-ului universalmall.ro reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului acord.

Descrierea serviciilor

Oferim SERVICII INTEGRATE PERSONALIZATE. Site-ul universalmall.ro oferă utilizatorilor acces la o colecţie bogată de resurse şi instrumente online care includ: promovarea sănătăţii prin prevenţie, a sportului, a sportivilor, a performanţei, servicii de prevenţie medicală, servicii de vânzare-cumpărare, schimburi, oferte, conţinut personalizat. Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că aceste servicii includ şi publicitate, iar publicitatea este necesară site-ului universalmall.ro pentru furnizarea serviciilor sale.
Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că serviciile sunt oferite "aşa cum sunt" , iar universalmall.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru ştergerea, transmiterea sau salvarea greşită a setărilor personalizate.

Accesul la unele servicii poate fi permis doar după plata unui abonament. Plata aferentă unui abonament se va realiza pe bază de factură proformă/factură fiscală. Accesul la unele servicii este condiţionat şi nu va fi permis decât după confirmarea plăţii. In situaţia în care doriţi încetarea furnizării serviciului către dumneavoastră, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că plăţile deja efectuate nu sunt şi nu vor fi returnate.

Obligaţii la înregistrare

Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul universalmall.ro, vă obligaţi să:
1) furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră, aşa cum este cerut de formularul de înregistrare al site-ului;
2) creaţi un cont personal unic, validat prin verificarea CNP - ului.
3) utilizaţi caracterele diacritice (româneşti) pentru introducerea datelor.
4) menţineţi şi înnoiţi, atunci când situaţia o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete. Dacă veţi furniza informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, universalmall.ro are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul dumneavoastră şi să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului universalmall.ro.

Important!
Echipa de suport va lua măsura blocării definitive, a accesului la site-ul universalmall.ro, utilizatorilor care încalcă termenii şi condiţiile de utilizare (1. furt de identitate / profil fals - banare definitivă imediată 2. spam şi limbaj inadecvat - banare definitivă după primul avertisment). Vă mulţumim pentru înţelegere!


Administratorul site-ului poate, fără nici o altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul la conţinutul site-ului sau la o parte a acestui conţinut.

Responsabilitatile utilizatorului

Ca utilizator sunteţi responsabil de propriile acţiuni precum şi de consecinţele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcaţi, puneţi la dispoziţie în mod public aceste materiale pe contul creat.

Vă obligaţi să nu faceţi următoarele lucruri :
a) să publicaţi material cu drept de autor, dacă nu sunteţi autorul sau dacă nu aveţi permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
b) să publicaţi materiale obscene, de ameninţare, discriminatorii faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică sau faţă de orice alt terţ;
c) să postaţi, difuzaţi sau transmiteţi material (imagine, text) :
- pornografic, erotic sau sexual explicit, de orice fel şi în orice formă
- care promovează actele de pedofilie, de incest sau de bestialitate
- care promovează ura faţă de anumite grupuri de persoane, din motive legate de: rasă, etnie, religie, dizabilităţi, sex, vârstă, statut de veteran, identitate sau orientare sexuală.
d) să publicaţi materiale care conţin viruşi, viermi sau alte programe cu intenţia de a distruge orice sistem sau informaţie;
e) să încărcaţi, postaţi, difuzaţi sau transmiteţi în alt mod orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate);
f) să încărcaţi, postaţi, difuzaţi sau transmiteţi în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, "junk mail", "spam", scrisori în lanţ, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, cu excepţia porţiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;
g) să aveţi conturi multiple în cadrul site-ului;
h) să încărcaţi, postaţi, difuzaţi sau transmiteţi orice alt material care contravine, în orice fel, normelor legale în vigoare.

Administratorul site-ului nu garantează credibilitatea, acurateţea informaţiilor publicate de către utilizatori sau nu girează vreo părere exprimată de către utilizatori.

Universalmall.ro acţionează ca un factor pasiv în distribuţia online şi publicarea informaţiilor furnizate de către utilizatori şi nu are obligaţia de a verifica în avans materialul publicat de către utilizatori. De aceea, universalmall.ro nu raspunde în nici un mod cu privire la informaţiile şi datele postate, difuzate sau transmise de către utilizatorii săi. Dacă i se solicită de către un utilizator, compania poate investiga şi verifica afirmaţiile şi poate hotărî dacă informaţiile respective trebuie îndepărtate.

Universalmall.ro îşi poate asuma acţiuni sau măsuri în privinţa utilizatorului sau împotriva informaţiilor înregistrate de către acesta. Prin introducerea materialului în orice segment public sau privat de pe site, garantaţi dreptul continuu, irevocabil (incluzând drepturile morale) şi licenţa de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conţinutul (în întregime sau parţial), la scară internaţională sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor. De asemenea, permiteţi oricărei persoane care este abonată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Supus celor menţionate înainte, posesorului unui astfel de material publicat pe site îşi menţine orice drepturi care ar putea deriva de aici.

Apreciem mesajele clienţilor noştri şi venim în întâmpinarea comentariilor dumneavoastră cu privire la serviciile noastre. Vă atenţionăm că politica noastră nu ne permite să acceptăm sau să ţinem cont întotdeauna de ideile creative, sugestii, invenţii sau materiale, altele decât cele solicitate de noi în mod expres.

Informaţii pentru utilizatori

Universalmall.ro nu va divulga unei terţe persoane numele, adresa , adresa de e-mail sau numarul dumneavoastră de telefon fără consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege când comunicarea acestor informaţii este necesară şi în conformitate cu politica de confidenţialitate.

Universalmall.ro îşi rezervă dreptul de a vă oferi serviciile şi produsele unui terţ, bazându-se pe datele menţionate în înregistrarea dumneavoastră în orice moment după ce aceasta a avut loc.

Contul, parola si securitatea datelor

Sunteţi răspunzători de păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor şi a parolei dumneavoastră. Veţi fi răspunzători de utilizarea înregistrării dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteţi de acord să sesizaţi administratorul site-ului în legătură cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării dumneavoastră. Sunteţi de asemenea de acord să folosiţi butonul de ieşire din contul dvs când doriţi să părăsiţi site-ul. Compania nu va fi raspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dvs.

Administratorul site-ului, dacă consideră de cuviinţă, vă poate bloca parola, utilizarea serviciilor de care beneficiaţi, sau să scoată şi să şteargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv sau fără nici un motiv. Universalmall.ro poate de asemenea, oricând doreşte şi fără a da socoteală, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părţi a lor, cu sau fără nici o notificare prealabilă.

Orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile universalmall.ro, conform oricărei reguli din prezentul regulament, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată. Aţi luat la cunoştinţă şi sunteţi de acord ca administratorul site-ului poate dezactiva sau şterge imediat contul dumneavoastră şi toate informaţiile în legătură cu acesta şi/sau să interzică orice acces ulterior la serviciile universalmall.ro. Mai mult, administratorul site-ului nu va fi răspunzător faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte în orice mod, pentru interzicerea şi/sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul universalmall.ro.

Utilizarea materialelor

Conţinutul site-ului, textele, grafica, fotografiile, software-ul precum şi alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Folosirea neautorizată a materialului reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveţi permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale.

Limitarea responsabilitatii

Universalmall.ro nu are obligaţia legală de a controla informaţiile oferite de alţi utilizatori, disponibile pe site.

Materialul poate conţine inexactităţi sau greşeli de scriere. Universalmall.ro nu îşi asumă veridicitatea şi exactitatea materialului de pe site. Dumneavoastră luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul ca sunteţi singurul responsabil pentru forma , conţinutul sau exactitatea materialului conţinut sau plasat de dumneavoastră pe site.

In eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulţi utilizatori, universalmall.ro (prin agenţii, colaboratorii, administratorii şi angajaţii săi) este absolvită de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel şi de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în vreun mod care are legătură cu disputele.

Afirmaţi în mod expres că aţi luat cunoştinţă şi sunteţi de acord că universalmall.ro nu va fi răspunzatoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilităţii de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă universalmall.ro a fost înainte informat de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor site-ului universalmall.ro;
b) acces neautorizat sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră;
c) declaraţii sau acţiuni a oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului universalmall.ro;
d) orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Declaraţi în mod expres că înţelegeţi şi că sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii:
a) utilizarea serviciilor site-ului universalmall.ro se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul "aşa cum sunt" sau "aşa cum sunt disponibile".
b) universalmall.ro nu oferă nici o garanţie că:
b.1) serviciile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;
b.2) serviciile vor fi neintrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
b.3) rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea site-ului universalmall.ro şi a serviciilor puse la dispoziţie vor fi corecte sau de încredere;
b.4) orice eroare de program va fi corectată;
c) orice material descărcat sau obţinut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de universalmall.ro poate fi folosit doar pe riscul propriu şi veţi fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesaţi site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de continut.

Generalităţi

Dacă vreo prevedere din acest capitol "Termeni şi condiţii" este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale "Termeni şi condiţii", acestea rămânând în vigoare. Aceşti "Termeni şi condiţii" constituie în întregime un acord încheiat între dumneavoastră şi universalmall.ro în privinţa utilizării site-ului universalmall.ro.

Aceste condiţii pot fi modificate de noi la anumite intervale, fără o anunţare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Puteţi citi cea mai recentă versiune a acestor condiţii oricând, accesând această pagină.

Prezentul acord constituie unica convenţie dintre dumneavoastră şi universalmall.ro şi reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului universalmall.ro, impunându-se în faţa oricărui acord precedent dintre dumneavoastră şi universalmall.ro.