Intrare cont  Rombul. Aria

Materialul în format docxmatematică, clasa: VII, geometrie
sinteză generală, teorie
Titlu: nespecificat
Autori: nespecificat
Editura: nespecificat, nespecificat
Capitol: Rombul
Subcapitol: Aria
Număr / pagină:


Aria rombului:

Aria rombului este egală cu jumătate din produsul diagonalelor sale.
Sinonim: Aria rombului este egală cu semiprodusul lungimilor diagonalelor sale.

A = (AC × BD)/2

Aria rombului este egală cu produsul lungimilor unei laturi și înălțimii corespunzătoare ei.

A = AD × BE

Aria rombului este egală cu produsul dintre pătratul unei laturi și sinusul unghiului ascuțit.

A = AB2 × sin ∢A