Intrare cont  Aria triunghiului oarecare

Materialul în format docxmatematică, clasa: VII, geometrie
sinteză generală, teorie
Titlu: nespecificat
Autori: nespecificat
Editura: nespecificat, nespecificat
Capitol: Triunghiul
Subcapitol: Aria
Număr / pagină:


1. Aria unui triunghi oarecare este egală cu jumătate din produsul lungimii unei laturi și lungimea înălțimii corespunzătoare acelei laturi.

A△ABC = BC × AD/2
A△ABC = b × h/2

2. Aria unui triunghi oarecare este egală cu jumătate din produsul lungimilor a două laturi și sinusul unghiului cuprins între ele .

A△ABC = 1/2 × AB × AC × sin∢A = 1/2 × AB × BC × sin∢B = 1/2 × AC × BC × sin∢C

A△ABC = 1/2 × a × c × sin∢A = 1/2 × a × b × sin∢B = 1/2 × b × c × sin∢C

3. Formula lui Heron – dacă se cunosc lungimile tuturor laturilor.
A△ABC = √[p(p-a)(p-b)(p-c)] unde p = (a+b+c)/2